OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
Jarn przdniny
16. nora - 23. nora 2002

  Leton jarn przdniny jsme strvili na chat Vpenka v ernm Dole. Tili jsme se na snh, ale po pjezdu jsme zjistili, e sjezdovku tvo sp trva ne snh. Pesto jsme v nedli i v pondl mohli lyovat. V ter odpoledne zaalo snit - bhem necelch 2 hodin, kter jsme strvili venku na prochzce ve mst a pi stavb ob snhulaky, napadlo asi 40 cm. Dal dny se tedy lyovalo mnohem lpe a tak i mal Kamilka, kter byla na sjezdovkch poprv v ivot, dlala velk pokroky. viz. video

  Na sjezdovce jsme samozejm nosili nae lut a oranov vestiky. Kdy jsme si byli v sobotu prohldnout sjezdovku a vleky, kali jsme si, e nm na moc nebudou, kdy je tam tak mlo lid, ale od nedle se sjezdovka zaplnila a my jsme opt ocenili jejich dobrou viditelnost mezi tolika lidmi.

  Po veerech jsme spolen hrli rzn hry, z nich nejvt spch ml kompot, kter se postupem asu mnil na msli, salt nebo opk. Okolo devt jsme tenm pohdky uloili mal holky a li se dvat na olympidu. I veern program byl nkdy olympidou podstatn zkrcen - nap. kdy skkal ve finle Ale Valenta. Fandili jsme pln vichni i s ostatnmi ubytovanmi na chat. Po prvu si myslme, e jsme Aleovi ke zlatu pomohli, protoe kdy jako posledn skkal nejvt favorit Berqust, opakovali jsme: spadni, spadni! On skuten upadl, ale jeho 12. msta nm pak bylo lto. Tak velk propad jsme mu pece jen nepli, ale sport je sport. Stejn jsme fandili i Katce Neumannov a samozejm hokejistm, kvli nim nkte chodili spt a ve dv v noci.

  Bhem tdne jsme oslavili tak jedny narozeniny a jeden svtek. Kace bylo v pondl 18. 2. devt let - po obd dostala dort a nemohla chybt ani lhev Rychlch punt. Lence ke tvrtenmu svtku gratuloval krlovsk pr Jirka s Katkou. Mal holky si je toti adoptovali jako rodie a korunovali je na krle a krlovnu. Samy byly princeznami a my ostatn jsme se stali rdci, aky nebo alnky.

  Men dti si krom lyovn uily i dal kratochvle. Povozily se na konch a jedno odpoledne si byly zablbnout v baznu. Kaka s Magdou, Kamilkou a Marktkou nm pipravily na tvrten veer mal pekvapen. Nacviili spolu pantomimick scnky ze t rznch pohdek a pedvedli je tak bravurn, e nikdo nezstal na pochybch o jak pohdky se jedn.

  Pten poledne probhlo run pro Vlaku, Jirku a Kida. Posledn jmenovan dopoledne spadl a bolela ho ruka. Pro jistotu s nm Jirka s Vlakou msto polednho klidu jeli do Vrchlab na rentgen. Zptky pijeli s rukou v dlaze - Kid si na snowboardu zlomil zpst. Kdy u se stalo, aspo e to bylo posledn den a Kid si stihl zajezdit.

  Posledn pten veer probhl nleit slavnostn. Krlovsk pr svolal vechny poddan a ceremoni kadmu pedal uznn a odmnu za vjimen skutky a pokroky, kter bhem spolenho tdne uinili. V sobotu rno jsme zabalili, kolem jedn hodiny se pesunuli na nmst a autobus ns odvezl do Prahy

Lendulka  


Vichni ped lyrnou

Majda Anetka Kaka Katka a Kamilka

Nejprve jsme lyovali s pomoc zkuench instruktor ale potom u pln sami.
Napklad Kamilka: prvn den na lych, prvn samostatn jzda, prvn oblouek.

Jet mme k vidn ukzky lyovn Kaky, Majdy, Lucky a Vladny.


WEB design: © VENANGO