OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
ZDT Ramzov
8. - 15. nora 2003

   Ve vlaku na RamzovouVlak na Ramzovou odjdl v sobotu 8. nora z Hlavnho ndra u v 7.21, co pro vtinu znamenalo vstvn v naprosto nekesanskou hodinu (vtinou kolem pt rno). Tm pdem nebylo na srazu ve ti tvrt na sedm moc ivo, protoe vichni ptomn se tili na optovn zalehnut - doprovzejc rodie do postele, dti a hlavn vedouc doufali, e si trochu zdmnou ve vlaku. Nstupit, vlak i n mstenkv vz jsme nali bez problm, ale rozarovn nm zpsobilo zjitn, e mstenky nemme do kup. esk drhy nm vdy piprav njak pekvapen S pomoc rodi jsme naloili vekerou bag a vlak vyrazil.

Chata u LanovkyPo pti hodinch ve vlaku jsme na Ramzov dky dokonal organizaci stihli vyloit vechna nae zavazadla vetn ly a po rozdlen batoh a taek na chat "U lanovky" jsme s malm pekvapenm zjistili, nejen e nm dn zavazadlo nechyb, ale ani nepebv. Na pl druhou jsme mli pipraven obd v restauraci Max, kter se nachzela pmo pod sjezdovkou 30 metr od na chaty. Vbr z vce ne esti jdel, t polvek a nkolika salt na ns udlal velk dojem a nutno podotknout, e cel tden vaili skvle. Po obd jsme si chvli odpoali, vybalili a zbytek odpoledne jsme strvili hrtkami ve snhu a prohldkou Ramzov, kter ns po dvou letech pivtala nkolika novmi vleky.

V nedli po sndani jsme vyrazili na sjezdovku a bhem dopoledne jsme rozdlili dti podle vkonnosti do drustev. Cel den byla mlha, ale snhu kolem pl metru, take se lyovalo dobe. Veterni Pavla, Aneta, Kid, Petrk, Robert, Lenka, Dominika a Lucka pod vedenm Vladny jezdili nahoe na kotv, ostatn zatm dole na pom. V poledne jsme li na obd a do dvou hodin byl poledn klid. Od dvou do pl pt jsme lyovali, v est jsme veeeli a pak se pesunuli do bistra Pohoda, kam jsme chodili na sndan a kde jsme veer hrli hry. V nedli jsme zaali tichou potou, protoe Jirka poteboval nutn nco sdlit Vlace, kter sedla vlevo vedle nho, ale z njakho dvodu to radi poeptal do ucha sousedovi po pravici. Pak jsme hrli sla - bylo to docela tk, protoe ns bylo dvacet devt a uznejte sami: kat rychle za sebou osmnct osmnct, dvacet devt dvacet devt a nesplst se, to u vyaduje velk soustedn. Na zvr jsme byli vichni nkolikrt za sebou "povradni" pi mrkan. Natst ns vechny ped smrt zachrnila druh veee - mli jsme rybikovou pomaznku.

Pondl ns pivtalo jasnou oblohou a svtcm sluncem; tohle krsn poas nm vydrelo cel tden, zkazilo se a v sobotu pi odjezdu. Kja s Vendulkou, kter byly poprv v ivot na lych, strvily pondl i ter na cvinm svahu s Lendulkou. Trpaslci Andrejka, Kamilka, Kuba a Anetka jezdili s Jirkou a Vlakou na "moulovi", co byla mal poma a Borci Bra, Honza, Ryba, tpn, Andulka, Tereza, Ondra, Suenka a Veronika pod vedenm Pavla a Bohoue vyjeli dvousedakou na ernavu a jezdili na kotv. V ter rno jsme se bohuel museli rozlouit se tpnem, kter onemocnl a protoe s nm byla Vlaka u doktorky, kter doporuila izolaci od ostatnch dt, musel odjet dom.

Ve stedu veer byla v Pohod diskotka, kde jsme nemohli chybt a navc jsme museli spolen oslavit tvery narozeniny a odmnit Pavlu za pt ast na naich tborech hvzdou. Chybla jen Vlaka, protoe musela do prce, ale navc pijel konen uzdraven Tom. Jako prvn dostala Pavla od Jirky hvzdu a pak pila chvle pro gratulaci vem oslavencm: Andrejce, Honzovi, Lucce a Lendulce. Jirka jim pedal jmnem Venanga pn a Vladna dort. Po sfouknut imaginrnch svek, kter se projevilo zhasnutm svtla nad barem, se oslavenci ujali rozkrjen ndhernho tpatrovho dortu a vichni jsme si na nm pochutnali. Pak u se jen tanilo a na Mainku pili na parket pln vichni.

Ve tvrtek u Trpaslci lyovali tak dobe, e si troufli vyjet za pomoci Vetern dvousedakovou lanovkou na ernavu a sjeli si celou dlouhou sjezdovku. Vzjemn pomoc mezi starmi a mladmi dtmi ostatn fungovala bhem celho lyaskho vcviku. Protoe s nmi bylo hodn malch holiek, mohly pomhat tm starm (kter to nkdy nezvldaly) najt rukavice, podn se oblct do zimy nebo zapnout pezke.

Ptek byl poslednm lyovacm dnem a snaili jsme si ho podn ut. Borci si udlali z hlek slalom, kter bravurn projdli, holky Veternky pilovaly posledn chybiky ve svm paralelnm slalomu v pti a Trpaslci sjdli svah mainkou. Natst bylo v Ramzov dost vlek, take kdy se hlavn odpoledne tvoily u dvousedaky fronty (v nich pevaovali Polci), pod jsme mli k dispozici pomy, kde fronty tvoily jen dti ve lutch vestikch. Vtinou to byly nae dti, ale ve lutch vestikch, kter od ns okoprovala, jezdila i mstn lyask kola. Kdy jsme se v ptek vrtili z lyovn, museli jsme hned zat balit, protoe veer jsme chtli jt na zvrenou diskotku. DJ poutl stejn hity jako ve stedu a parket byl skoro pod pln. Tancovn jsme peruili jen jednou a to abychom dtem rozdali diplomy za lyovn, kter si urit zaslouily; pokroky na svahu byly znateln u vech.

Nakldn na RamzovV sobotu rno jsme rychle dobalili pyama a kartky a vyklidili pokoje. Vechnu bag jsme uloili do gare a odeli na sndani. Pvodn jsme mli v plnu jt dopoledne jet ven, ale poas nm to nedovolilo - bylo zataeno, snilo a foukal siln vtr, take jsme nakonec byli rdi, e jsme mohli zstat po sndani v Pohod. Jedin Kuba cel dopoledne proleel na chat, protoe stejn jako tpn onemocnl. Po obd jsme odnosili batohy a lye na ndra a ekali na vlak v ekrn. Protoe m rychlk na Ramzov stt jen minutu, zorganizovali jsme nakldac tmy tak, abychom bag naloili co nejrychleji a podailo se nm as stlait pod pt minut. Do Prahy jsme dojeli naas v 18.47 a odevzdali neporuen dti ekajcm rodim.

Lendulka    


WEB design: © VENANGO