OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
LDT VENANGO 2003
30. 6. -- 20. 7.

Vechny fotky z tbora

  Letn tbor Venango 2003 byl jubilejn, protoe to byl v poad DEST letn tbor, kter jsme podali. Prvn letn tbor o. s. Venango se konal v roce 1994 a za ta lta jsme mli na co vzpomnat - kolik dt, vedoucch a kamard prolo vemi deseti tbory; kolik tborovch her bylo pipraveno, kolik kilometr bylo po celch jinch echch najedno, kolik psniek zaznlo u mnoha tbork, kolik but sndeno, kolik her v lese i na louce bylo odehrno, kolik vody z rybnk vystkno S vtem vech zitk by se dalo pokraovat jet dlouho.

   Abychom si oslavy vychutnali, rozdlili jsme je na dv sti. Na stavn tbora posledn ervnov vkend jsme pozvali kamardy, ptele a pznivce, kte Venangem proli nebo nm pomhali a veer pi tborku a peen but jsme spolen zavzpomnali na nelehk zatky.

   S dtmi na tboe se vyvrcholenm oslav 10. letnho tbora stal obrovsk tbork, jeho jednotliv patra pedstavovala kadho z devti aktivnch len Venanga. Dlka polen odpovdala vce toho kterho vedoucho a patra byla samozejm postavena od nejdelho po nejkrat.

   Slavnostn ohe byl podplen v sobotu 12. 7. po dest hodin veer. Rozhoel se ndhern, u po pti minutch se pro obrovsk r nedalo v jeho blzkosti pobvat a vichni jsme se pesunuli a ke stanm. Brzy dosahovaly plameny do vky totemu a pozdji ho o dobr metr peshly. Hejna jisker stoupala k non obloze a byla pro ns tm nejkrsnjm prodnm ohostrojem. Byla to ndhern podvan - opravdu velkolep oslava nejmohutnjm tborkem, jak kdy Venango zailo.

   Asi po hodin u bylo mon si kolem ohn sednout, ale ohnstrjce Vladna se stejn notn zapotil, kdy shazoval ohoel polena. Tu noc u se na ohe nemuselo pikldat, hoel a do nedlnho rna.

A co celotborov hra?
  I celotborov hra byla inspirovna destiletm jubileem - pomoc stroje asu jsme se pemstili postupn do vech pedchozch tbor a pipomnli si (ppadn ukzali mladm dtem), jak to tenkrt bylo.

   Na zatku druhho tdne pijeli Trpaslci a tbor byl kompletn. V ter pi zahajovacm slavnostnm tborku se objevila v lese svtla - inu nezbylo ne se tam jt podvat. Nali jsme potrhan denk, z nho bylo patrn, e se nachzme v troskch njakho rozbitho stroje. Pilot psal v denku o aktivanch klch, kter se nm druh den po setmn podailo v okol najt a kdy jsme je jet veer vichni sprvn nastavili, rno jsme zjistili, e jsme se pesunuli v ase. Na louce za tborem se objevil Olympsk sloup, kter stl na stejnm mst loni - tedy v roce 2002. Podle zprvy jsme odpoledne navtvili boha Neptuna, kter nm uloil vyrobit lodiky. Vechny oddly ly hledat borovou kru, ze kter se lodiky dlaj nejlpe, ale abychom nali pro kadho dostaten velk a hlavn siln kus, museli jsme prochodit velkou st lesa.

   Protoe jsme objevili stroj asu a podle veho jsme ho umli pomoc aktivanch kl, kter jsme nosili na krku, i ovldat, rozhodli jsme se, e toho vyuijeme a postupn se podvme do vech devti pedelch letnch tbor Venanga.

   Mimo jin jsme byli znovu na Velikononm ostrov z roku 2000, a proto jsme oslavili Velikonoce. Po Venango tmech jsme si na ohni uvaili vajka, kter potom dvata nazdobila. Kluci upletli pomlzky, ozdobili je pentlemi a kad potom jemn vyplatil jednu holku a dostal vajko.

   Pi cest do roku 1994 jsme se byli podvat v Chnovsk jeskyni, kde jsme absolvovali netradin prohldku. Ale jet pedtm nm kamard Franta postavil obrovskou houpaku v lese nad jeskyn, kde jsme se dn pohoupali. Podle fotek to mon nevypad a tak straideln, ale kdo tam byl, tak v, e krok do przdna z asi estimetrov vky (pestoe je lovk jitn a neme se mu nic stt) nen dn legrace.

   Vyezan lodiky se hodily pro vlet do roku 1999, kdy jsme museli kvli nepizni poas uspodat zvod lodk na suchu. V rmci hry jsme to zopakovali i letos. Zvod spov v tom, e se na lodiku pive ren nit, jejm namotvnm na klack se lodika pohybuje.

Co vechno se jet na LDT 2003 odehrlo?
  Protoe nm plo poas, chodili jsme se koupat do rybnku do Chotin. Kluci tradin zvtzili ve fotbalovm ptelskm utkn se skauty. Veterni spolen s Trpaslky nm na jeden veer pipravili veernek - O Snhurce a deseti trpaslcch. Pojet bylo znan modern, v hlavn roli se pedstavil nadmrn vyvinut Krytof, ale cel pedstaven mlo velk spch. Dal kulturn zitek si pro ostatn pipravili Kaka s Kubou, kte nm zahrli loutkov divadlo.

   K jednomu sobotnmu obdu jsme spolenmi silami udlali borvkov knedlky. Dopoledne jsme li na borvky do lesa, kde kad musel nasbrat dva hrnky a nebylo to zrovna lehk. Borvky jsme svaili s cukrem a polvali jimi knedlky, kter vlastnorun udlaly dti.

   Po veei jsme dvakrt hrli Motlky. Tato hra se hraje v lese, pokud mono v neschdnm ternu a kolem kadho hre je sesbrat co nejvc barevnch paprk - motlk. Je teba se mt na pozoru ped hldai, protoe pokud nkoho chytnou, vezmou mu vechny motlky.

   Na posledn ptek naplnovaly vechny oddly celodenn vlet. Trpaslci dojeli a do Ratiboskch Hor a vraceli se pes Chnov, Borci jeli na zceninu Choustnk a Veterni si jeli prohldnout Stdleck most. Vichni jsme se veer seli na veei v hospod v Dolnch Hoicch.

Jak byly puky?
Na puk vyrazili Borci i Veterni hned na konci prvnho tdne, protoe dal tden u mli pijet Trpaslci. Borci prvn den dojeli do kempu v Sobslavi, kde mli zkladnu a odkud podnikli druh den vlet na naunou stezku Borkovick blata. Veer se setkali v kempu s Veterny, kte prvn den nocovali v Teboni a druhou noc spali spolen s Borci v Sobslavi. Tet den jely oba oddly po rznch cestch zpt do Venanga. Veterni ujeli prvn den 80 km - trasa vedla z Venanga pes Detnou, Drnou a Kardaovu eici do Tebon. Druh den se vydali po erven ndhernou stezkou vedouc po hrzch a mezi rybnky do Sobslavi a tet den na zpten cest si tak prohldli Borkovick blata.
Kdo byl s nmi na tboe?
Trpaslci: Bohou, Vladna
Klrka, Kaka, tpn, Anetka, Matou, Kamilka, Kuba, Veronika, Andulka, David
Borci: Pavel, Kja
Rybika, Ondra, Bra, Ryba, Suenka, Luk, Marek, David
Veterni: Jirka, Lendulka
Petrk, Kid, Lucka, Robert, Skejek
Zdravotnk: Ale
Technick zzem: Krytof, Vlaka

WEB design: © VENANGO