OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
ZDT Ramzov
6. - 12. bezna 2004

   Do Jesenk na hory jsme zatm vdy odjdli vlakem z praskho Hlavnho ndra v 7,21 a i tak se nm to zdlo moc brzy. Letos jsme byli nepjemn pekvapeni tm, e odjezd tohoto jedinho pmho spoje byl posunut na 6,08! A tak vtin dt a rodi zazvonil v sobotu budk u kolem tvrt hodiny. Kupodivu nikdo nezaspal a krtce po est hodin jsme naloili batohy i lye do sprvnho vagnu, zamvali rodim a rozjeli se na leton zimn tbor.

Spolen foto  Ramzov ns pivtala modrou oblohou a vce ne metrem snhu. Dky tomu, e jsme pijeli o hodinu dv ne loni, mohli jsme u prvn den po obd a krtkm odpoinku vyrazit na svah. Letos s nmi nejel dn pln zatenk, a proto rozdlen dt do drustev bylo dlem okamiku. Anetku s Viktorkou trnoval Pavel; Kaka, Petr, David, Klrka, Andulka, La a Suenka jezdili s Jirkou, Verou, Vlakou a Lendulkou; Petrk s Vladnou a Kjou se pidali k Veternm - Pavle, Tomovi, Robertovi, Lucce, Anet a Kidovi.

  Poas ze soboty nevydrelo a v nedli jsme se probudili do mlhy. Dopoledne men dti jezdily na menm svahu na pom, ale odpoledne u jsme vichni sjdli celou dlouhou sjezdovku. Veer se vichni promnili ve filmov herce, protoe jsme nateli naun instruktn film o lavinch. Jirka jet ped vee sepisoval obsazen vech rol a jako reisr cel naten tak dil. Vzniklo dlo vysok umleck rovn a tak nemohly chybt speciln efekty - vtr, snh, lavina - ani parta zchran se psem, ukznn i neukznn turistky, poplan zvon do mlhy, teplomr, mluv horsk sluby nebo kameraman, kaskadi a klapka.

  V pondl dopoledne jsme poznali, jak krsn se lyuje bez front na vleky. Odpoledne jsme si vyjeli lanovkou na erk podvat se do chaty Jiho, kde jsme v minulosti bydleli. Cel kopec se ale topil v mlze, take z vyhldky po okol nic nebylo. Pes noc na ter napadlo 30 centimetr praanu a my jsme mli vbornou pleitost nauit se, jak se jezd v hlubokm snhu. Bylo stle zataeno a snilo s pestvkami cel den. Po obd jsme se rozlouili s Kjou a Evou, kter musely odjet za povinnostmi do Prahy. Na veern program byly pipraveny oblben spoleensk hry. Hledali jsme kolek, ptrali jsme po mafinech v msteku Palermu anebo jsme se vytlaovali z Twisteru.

  Ani ve stedu se poas moc nezlepilo, na erku se vlela mlha, ale obas jsme zahldli mezi mraky slunko. V poledne ns opustili Vera, Vlaka a Pavel, protoe se tak museli vrtit pedasn do Prahy. Odpoledne tak ubyly na sjezdovce oranov vestiky. Po veei jsme si zahrli na ptrae. Ti tmy mezi sebou soutily, komu se dv poda najt v pokoji ukryt obrzky z pexesa. Tmy hledajc sportovce a hraky naly vechny kartiky, ale tmu hledajcmu psy, se dva nkam zabhli. Nakonec jsme pokoj prohledali spolenmi silami tak dkladn, e jsme oba zapadl obrzky nali.

  tvrtek byl poslednm lyovacm dnem a proto jsme se ho snaili co nejvc vyut. Bylo poprv od soboty krsn; ve stedu veer nm toti jako posily pijeli Lucka s Michalem a pivezli s sebou slunko. Bohuel hlo a moc, take snh zaal tt a byl pkn mokr. Odpolednmi volnmi jzdami jsme se s lyemi na rok rozlouili.

  Na veer si program pipravily Pavla s Anetou - hrli jsme obrzkov kufr, pak mrkanou a tichou potu. Na zvr dostal kad diplom na pamtku a bonbny jako odmnu za pokroky na lych. Protoe to byl zvren veer, zruili jsme veerku. Nkdo se pipojil k Vladn a jeho psnikm, nkdo hrl Twister nebo stle populrn Palermo. Men dti zalehly kolem jedenct a ty vet a k rnu.

  Rno jsme po sndani zabalili a vydali se s prvn vrkou batoh na ndra, kde jsme je uloili do schovny. Pak jsme si vyli na krtkou prochzku smrem k Petkovu a cestou jsme se koulovali a stavli snhulky. Kdy jsme se naobdvali, pobrali jsme zbytek vc a li jsme na ndra. Kluci vynosili batohy z schovy na pern a pak se plnovalo, jak se v co nejrychlejm ase nalodit do vlaku. Dky perfektn sehranosti nakldacch tm jsme vlak zdreli jen na 2 minuty a 15 sekund. Ptihodinov cesta odpoledne se vem zdla del ne ta sobotn rann, ale nakonec jsme to peili a vpodku dorazili do Prahy.

Lendulka  


WEB design: © VENANGO