OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
LDT Venango 2004
4.7. -- 24.7.2004

Vechny fotky z tbora

  Na leton tbor jsme se po tyech letech (kdy byl tbor na sousedn Olympsk louce) vrtili na na Velikonon louku, kter ns pivtala docela pvtiv. Ale po prvnch relativn teplch dnech se ochladilo a zaalo pret a pamtnci si hned pipomnli slavn Bahk z roku 1996, kdy se tborov louka dky vytrvalm dem promnila v mol. To se letos nestalo a to prv dky bahku, protoe od t doby stoj cel tbor na podlkch.

Natst se poas opt umoudilo a pestoe jsme jet zaili dv podn bouky (z toho jednu s kroupami), posledn tden u jsme si uvali pravch tropickch veder, take jsme se mohli chodit koupat do rybnku v Chotinch.

Prvn ti dny jsme si vaili sami, tedy vaila Vlaka a moc nm vem chutnalo, take j touto cestou vichni dkujeme. Hned dvakrt jsme si letos pochutnali na borvkovch knedlcch, i kdy piznvm, e sbrn borvek moc velk zbava nen. Ale slaouk borvkov poleva na knedlcch za to stoj. Prostedn tden v ter si kad musel uvait obd sm, protoe jsme se vydali na celodenn vlet do lomu, kde byl ped deseti lety prvn tbor Venango. Krytof nm dovezl kotlky, vodu a gulovky v pytlku a protoe jsme mli vichni po nronm pochodu hlad, nezbylo nm, ne nanosit devo a polvku si uvait na ohni. Polvku jsme jet zajedli opeenmi buty.

Na louce nad tborem jsme bhem prvnho tdne vytyili hit na fotbal a na volejbal. Borci jet pidali Baribol, co je hra pro dva soupee, kte se sna namotat m visc na dlouh tyi na onu ty. Veterni s Borci pod vedenm Petrka trnovali baseball; dti hrli tak kriket nebo badminton.

Sktci a Trpaslci se mimo jin seznmili se zklady prvn pomoci, nauili se motat nkter zkladn uzly a tak se uili poznvat kytky a stromy v okol. Tato dovednost se jim pak moc hodila v etapce, kdy cel tbor zachraoval Vladnu a vail z bylinek srum proti hadmu utknut.

Sktci a Trpaslci tak jako jedin letos penocovali na rani v Maovicch. Spacky a karimatky jim tam dovezl Pavel autem; dti s Aleem, Bohouem a Vladnou ly pky. Pes noc a rno prelo, take se vstvnm nikdo nespchal a nakonec jsme vlet na ran prodlouili o vlet do Chnova do ubytovny na vysprchovn a umyt. Paflykova sedmimstn irafa tak vezla tam i zpt 14 lid ... (Ale pozor, to je tajn!!!)

Krom celotborov hry letos probhala jet jedna sout pro vechny Krytof uspodal VENANGO HLED SUPERSTAR. Do konkurzu se pihlsilo 17 odvlivc, kte i kdy nepostoupili, dostali velk korlek na amulet. Vichni si ho zaslouili, protoe obstli ped porotou, kter ve sloen Krytof, Vladna, Lendulka posuzovala jejich vkony. Do velkho finle postoupili Lucka, Vera, Klra, Kuba, Pepa a Divokou kartu od poroty dostali Kid a Bra s Klrou. Finalist vystoupili ped poetnm publikem, kter pak hlasovalo, kdo se stane Venangovskou Superstar. Hlasovn se snail znemonit njak zkodnk, kter dal do obhu falen hlasovac lstky, ale tyto byly samozejm vyazeny. Po spotn platnch hlas byla vyhlena prvn Superstar Venanga stal se j velmi pekvapiv Kid, kter postoupil na Divokou kartu!

Ke sprvnmu tboru pat tak slavnostn tborky a my jsme letos zaili hned tyi. Tet tbork ve tvrtek 15. 7. byl nejslavnostnj, protoe se na nm udlovaly hvzdy a hodnosti erif a Marl ano, letos po tech letech pijala Rada Marl mezi sebe dalho Marla, ji jedenctho a stal se jm Krytof. Ten se stal zrove i erifem, protoe s nmi jezd pouze na letn tbory. Dalmi erify byli jmenovni Robert a Ryba. Hvzdu za pt ast dostali Tom a Anetka.

Ani letos nemohla v programu chybt nvtva Chnovsk jeskyn, byli jsme tam den po slavnostnm tborku v ptek 16. 7. Kamard Franta ns provedl klasickou nvtvn trasou a pak si mohli zjemci zkusit vylzt ven nouzovm vchodem. Zkuen vd, e prolzt nouzk nen dn sranda, ale letos jm proli i nkte Sktci a Trpaslci.

Puky Borc i Vetern poznamenala vedra. Ujet del trasu s vekerou bag je pkn makaka a kdy se k tomu pid plc slunko, nen to dn med. I tak se ale Borcm podailo podvat se kousek za hranice Rakouska. Dva dny tboili u Stakovskho rybnka a protoe to byla od Venanga dlka, st cesty tam i zpt se svezli soukromou zkokolejkou. Veterni jeli klasickou trasou pes Temeln, esk Budjovice a Sobslav.

Trpaslci a Sktci nejastji jezdili na ten. Pestoe jich v blzkm okol tbora roste hodn, prvn tden jsme si museli pokat, protoe byla zima a ten nedozrli. Pak vysvitlo slunko a ten pkn ervenaly, take si jich nakonec uili do sytosti vichni ti stromy rostly na cest k rybnku a protoe jsme tam posledn tden chodili skoro kad den, vdycky jsme si njakou tu tee utrhli.

KDO S NMI BYL?
Sktci: Lendulka, Ale
Andulka, Anetka, Klrka, Veronika, David, La, Kaka, Viktorka, Zdenk, Tibor
Trpaslci: Bohou, Vladna
Ma, Klra, Pepa, Luk, Michal, Sa, Kuba, Ka, Kja, Martin, Luky
Borci: Pavel, Petrk, Vlaka
Ryba, Bra, Suenka, Andy, tpn, Matou, Luk, Rulda, Klra, Rybika, Ondra
Veterni: Jirka, Vera
Lucka, Kid, Robert, Tom
Techn. zzem: Krytof
CELOTBOROV HRA

Leton celotborovka se jmenovala EXPEDICE VENANGO. Cel ti tdny jsme ptrali po zhadnm tajemstv AMI-AMI, o jeho existenci jsme se dozvdli hned druh den tbora z rozevlt zprvy. Jet ten veer jsme si do lesa doli pro amulet, kter ns provzel a chrnil bhem celho tbora. Za jednotliv etapy expedice jsme dostvali kuliky, kter jsme ukldali do vlastnorun uitch mc a po skonen expedice jsme si je na pamtku odvezli dom. Prol etapy zaznamenvala Lucka na velikou mapu, kter visela na nstnce v jdeln.

Ve stedu 7.7. odpoledne vyrostla na louce nad tborem neviditeln pyramida, kterou mohly dti opustit a po vyen tajemn formule: Jsem bbuka roztomil, mlem jsem se piopila; kokokodk!, jej znn se dti dovdly po splnn osmi kol. Nsledovala pten hdankov bojovka v lese a non hledn svtluek na louce. Svtluky byli vedouc se svtlky a kolem dt bylo zskat od nich podpisy v uritm poad. V sobotu jsme po tmech poskldali dal zprvu: Jste na sprvn cest k odhalen tajemstv AMI-AMI. Pipravte se ale na nebezpen boj s neptelem Boj to byl opravdu nebezpen, protoe pi stedenm dobvn ciz vlajky v lese bylo ztraceno mnoho ivot. Natst lo o ivoty z tk, take nakonec peili vichni.

V pondl 12. 7. jsme se vydali podle mapy hledat mluvc kameny. Pt tm nalo pt mluvcch kamen, kter nm sdlili dal zprvu: AMI-AMI je velk tajemstv. Bylo jasn, e kl k odhalen AMI-AMI nm stle unik, ale o to vc jsme se snaili jej najt. Dalm krokem v ptrn bylo zvldnut nron cesty v lese ternnm vozidlem. Vozidlo pedstavovala dlouh klda, kterou museli vechny tmy pronst vyznaenou cestou a sloit s n manvrovat mezi stromy.

Konkrtn stopu k tajemstv AMI-AMI se podailo objevit Sktkm, kte v lese nali text tohoto znn: Neznm poutnci, tajemstv AMI-AMI je skoro odhaleno. AMI-AMI se objevuje a miz na nejroztodivnjch mstech ve dne i v noci, a proto mjte oi oteven Tak jsme mli oi oteven, hledali jsme a ptrali, ale stle nic. Zato Vladna asi o poledku usnul a nedval pozor, protoe se piplazil do tbora v kech a se tymi hadmi kousnutmi! Natst jsme znali recept na srum z bylinek, kter mohlo Vladnu zachrnit a tak dti po tmech museli nasbrat asi 30 bylin a od starch guru zskat ki ptka ohnivka, kouzeln polnko nebo jet tepnu. Tyto suroviny pak uvaili v kotlku a spolu s eenm zakadla je pivzali na rny Vladnovi, kter se jako zzrakem hned uzdravil.

Pedposledn den pi nvratu od rybnka jsme objevili mapu s divnmi symboly a podle n jsme nali pobl tbora amana! il ve star chi a za postaven nov nm slbil dt mapu k AMI-AMI! Konen! Konen jsme se mohli dovdt, jako velk tajemstv AMI-AMI vlastn je. Vichni proto piloili ruku k dlu a postavili novou chi i pinesli vechny vzcn relikvie, kter si aman pl v chi mt. Po zvrenm tborku jsme vyhledali amana a dovedli ho k nov chi. aman se ale obrovsky rozlil a val che se mu nelbila a mapu nm odmtl dt. Stli jsme okolo jako zaezan; tajemstv AMI-AMI jsme mli nadosah a te najednou nic. Mezitm ale aman v chi usnul a statenmu Pepovi se podailo mu mapu poloenou na olti vzt. Rychle jsme odeli od che a nedokav jsme si mapu zaali prohlet, kdy v tom se aman probudil, zjistil, e mapu nem, zaval na cel les. Radi jsme rychle beli do tbora, aby ns nestihl dn trest a tam jsme studiem mapy zjistili, e AMI-AMI se objevuje asi na devti mstech. Po oddlech jsme je prohledali a podailo se nm najt AMI-AMI, co jsou podle legendy stpky z obrovskch varhan ze starobylho msta, kter stle vydvaj jemn optimistick tn a pinej svmu majiteli tst.

Lendulka


WEB design: © VENANGO