OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
LDT Venango 2006

Vechny fotky z tbora

  Letn tbor roku 2006 se zapsal do djin jako jeden z nejslunenjch, nejteplejch a pedevm Celotborov fotonejmn detivch tbor Venanga. Ze cel ti tdny prelo jen tikrt a vdy maximln dv hodiny. Protoe skoro po celou dobu tbora panovala tropick vedra, asto jsme se chodili koupat do blzkho rybnku u Chotin. Tbor stl na tradinm mst - po ron pauze jsme se vrtili zpt na nai louku u Maovic.

  Tborovou hru jsme zahjili jzdou zrunosti na louce nad tborem a vichni za jej pekonn dostali idisk prkaz skupiny C, tedy zkladn tborov. Bez idiku nikdo nemohl projet "Venangovsk skipark", jeho stavbu a realizaci si vzali v druhm tdnu na starost Veterni. Skipark se projdl samozejm na kole a mezi atrakcemi nechybl slavnostn ppitek s VIP hosty na startu, podlzn provzku, slalom, nvtva hospody i jzda v prudkm lijku v pltnce.

  Dal pokraovn hry bylo perueno zcela mimodnou udlost. Pi slavnostnm zahajovacm U rybnkutborku havarovalo nedaleko tbora UFO! Natst se nikomu z ns nic nestalo a jak se ukzalo druh den, byla mimozemsk nvtva ptelsk. Prostednictvm havarovanho modulu nm pedvali zprvy v jakmsi obrzkovm psmu, kter se nm (jak doufme :-) podailo sprvn vylutit. Protoe na modulu bylo jaksi logo, kter nm pipomnalo velk A, pojmenovali jsme nae hosty Adan po antickm bohovi.

  Podali ns o pomoc pi oprav modulu a tak jsme se jim snaili zprostedkovat, jak vypad n ivot na Zemi. Ukzali jsme jim, jak roste obil - po trojikch tvoench jednm Trpaslkem, Borcem a Veternem jsme bez pomoci jakchkoli nstroj obdlali mal polka a cel tbor jsme je pravideln zalvali. Dv zprvy od Adan byly psny v morseovce, take jsme oprili teky a rky a v rmci trojiek jsme si pedvali zprvy na dlku.

  Pedvedli jsme jim tak, jak se obchoduje s akciemi na burze nebo z jakch prvk se skld UFOvzduch, kter potebujeme k ivotu. V rmci oddl jsme se tak pokoueli dorozumt se telepaticky, tedy bez mluven a se zavzanma oima. Cel oddl se musel uspodat do ady podle sel, Veterni to mli nejsloitj - museli sestavit vtu. Ze zatku se moc nevedlo, ale pak stailo vymyslet njakou celkem jednoduchou metodu a zadan kol zvldly vechny oddly.

  Druh den po pistn modulu se u nj objevila jaksi vce ne metrov housenka, o kter jsme usoudili, e je to pravdpodobn njak jejich robot. Abychom ukzali, e i nae mysly jsou ptelsk, ubytovali jsme housenku v tboe a jednotliv oddly se stdaly v jejm opeovvn. asem pibyly dv dal men housenky a kad oddl ml tedy na starost jednu.

  Na konci druhho tdne tbora jsme pijali zprvu o umstn nhradnch dcch jednotek, kter modul poteboval k oprav a kter mu seslala matesk lo. Jednotky se nm podailo najt a umstit je k modulu, kter nsledn za velkho hluku odstartoval a podle veho se spn spojil s mateskou lod. Adan nm druh den rno vyjdili sv dky a nechali nm na pamtku nejen sv ti roboty, ale i repliky dcch jednotek.

Slavnostn ohe  Mezi tradin vlety na kole se k na radosti vrtila nvtva ledovce, protoe v Chnov byla otevena nov cukrrna, kterou postupn navtvili Veterni, Borci i Trpaslci. Nemohly chybt ani vpravy za paky, tedy ochutnvn leton teov rody v blzkm okol.

  I kdy byla Chnovsk jeskyn kvli rekonstrukci uzavena a nemohli jsme ji tedy navtvit, odehrli jsme s osazenstvem jeskyn na naem hiti ptelsk fotbalov zpas na chdch. Vsazen byla Pavla a pestoe se cel tm Venanga vetn sudho snail se mohl, nakonec prohrl a Pavla pak musela strvit jednu noc s jeskyi. Rozhodn neprodlala, protoe se jako jedin z Venanga podvala do jeskyn v dob pestavby.

  Pavel s Pavlou pipravili pro cel tbor bjenou pohdkovou bojovku. Podle odpovd na otzky z Borvkov knedle, mamveernk se lo po rzn barevnch fborkch a patn odpov vs samozejm vedla del trasou ne ta sprvn. Zbavn veer pro vechny pipravil Vladna - soutilo se o nejvtho exota. Jednotliv trojiky soutily celkem v esti disciplnch a asi nejvc pobavily vechny divky pipraven krtk scnky. I letos si dti pipravily bojovku pro vedouc - nonho nebojsu - a pestoe nebt se bylo skoro nemon, vichni vedouc si nakonec korlek za nebojsu zaslouili.

  Pi slavnostnm tborku uprosted tbora bylo letos rozdno pt hvzd za pt ast na tborech Venango. Hvzdy dostali La, Klra, Kaka, Vera a Klrka. V naem jdelnku se opt objevily i borvkov knedlky; borvky jsme li do lesa sbrat spolen a knedlky pak pod vedenm Vlaky patlali skoro vichni.

  Celodenn p vlet mil tentokrt na rozcest k ervenmu ki. Cesta tam probhla bez problm, stejn jako vaen gulov polvky. A cesta zpt byla mnohem dobrodrunj, protoe jsme se vydali zkratkou pes les podle GPSky. Pm cesta k vytenmu cli samozejm nevedla, take jsme se prodrali pes potky, mokiny i velmi hustm lesnm porostem. Kousek ped tborem ns zastihla prudk pehka, take Na hranici s Rakouskemjsme se oblkli do pltnek, ale kdy jsme dorazili na tboit, u skoro neprelo.

   Po odjezdu Trpaslk a sti Borc odjel zbytek tbora na tdenn puky. Borci se vydali vlkem na jih k hranici s Rakouskem a ob noci strvili v kempu U kosa na behu Stakovskho rybnka. Veterni jeli prvn den 100 km do eskch Budjovic a druh den pespali v kempu v Sobslavi.

  Tbor jsme zakonili slavnostnm tborkem, kde byly vyhodnoceny tborov soute a rozdny pslun diplomy. Samozejmost je polrkov dort, kter dostvaj vtzov bodovn a kaskadra Venanga. Po tborku jsme proli posledn bojovkou po svkch, z n si kad odnesl 15 zlatch minc ze zakletho pokladu.

Lendulka  


WEB design: © VENANGO