OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
LDT Venango 2007

Vechny fotky z tbora

Celotborov foto  Rok se s rokem seel a zase u mme tboe.... A jak e letn tbor Venango 2007, v poad ji 14., vlastn byl?

  Oproti loskmu byl studenj, detivj a vtrnj, ale na konci na pucch jsme zaili takov tropy, kter nepanovaly ani loni. Bohuel jsme tedy vichni nevyzkoueli vodu v blzkm rybnku, protoe voda na koupn byla a po odjezdu Trpaslk.

  V celotborov he jsme se stali dobrodruhy ptrajcmi v jihoamerickm pralese v toku Amazonky po uprchlch nebezpench pirach. Protoe jsme prochzeli neznmm zemm ovldanm domorodmi amany, museli jsme se nauit obstarat si jdlo - sbrem borvek, lovem divok zve lukem a py a jej nsledn prav nad ohnm, dorozumvat se iframi a orientovat se v neznmm ternu. Jednomu amanovi jsme museli pinst vzcn dinosau vejce, pro kter jsme se mohli vydat pouze v noci a vzt ho z hnzda vedle spcmu dinosaurovi. Dal aman na ns poslal zaklnadlo, kter se nm podailo pekonat pomoc kouzelnch bobul a hned v dal etap jsme mezi sebou hledali novho amana-uednka. Fantazii v pevlecch a rznch scnkch se meze nekladly a dti se pedvedly v rznch komickch i vnjch variacch.

  Prodrali jsme se neprostupnou dungl, kde ns proti nebezpenm zvatm ochrnilo okovn v podob sladk pernkov pirani a na zvr jsme provdli kouzla jako mgov, arodjov, kouzelnci nebo amani. Jak jsme si vedli v jednotlivch etapch, ukazovala velk nstnka v jdeln, kam jsme si veli mal erven piraky, kter jsme dostvali za spn splnn etap. Vtzov dostali ti pirani, druz dv a ostatn po jedn.

  Uprchl pirani jsem nakonec dky pomoci domorodch ptra vystopovali tsn ped stm Amazonky do moe. Byly vyerpan, ale pece jen se nedaly tak lehce chytit a jet se pkn mrskaly. Nakonec si ale kad odvezl jednu pirau dom na pamtku.

  Protoe na vedlej louce opt sdlil skautsk oddl, neobeel se tbor bez ptelskho fotbalovho utkn. Hrly se dva zpasy - star a mlad dti a konen stav byl 1:1. Vydali jsme se tak na celotborov p vlet, ale vaen obda v kotlcch nad ohnm na kopci nad tborem nm velmi zkomplikoval prudk d隝. Nakonec jsme ale horko tko uvaili a tilo ns pomylen, e to je urit prvn a posledn nepoveden jdlo, protoe Vlaka, Pavla a Iva nm vaily vborn po celou dobu tbora, o palainkch na rozlouenou ani nemluv:-)

  Cyklovlety po okol jsme tradin zmapovali veker zajmav msta - Doln Hoice, Chnov, Bradov, Tbor - Veterni se tam podvali dokonce dvakrt. A Trpaslci spolen s Borci dokonce prozkoumali pln novou trasu v lese, kde nikdo z ns jet pedtm nejel.

  Dti si pro vedouc pipravili non bojovku - nebojsu. Vedouc na trase potkvali mrtv duchy a straidla, museli uhodnout hdanky, aby mohli projt dl, pekvapil je hldkujc policista a dokonce i jeden z pednch eskch politik :-(

  Pi slavnostnm tborku, kter byl letos opravdu velik, byla udleny tyi hvzdy - Matouovi, Rybikovi, Kje a Kubovi, jmenovn jeden nov erif - Pja a hned ti nov marlov - Vlaka, Ondra a Ma. Rada starch Venanga se tak rozrostla o tyi nov leny. Pi tborcch letos nehrl na kytaru jen Vladna, ale sladk devo vythli i Jirka s Pavlem.

  Mezi Trpaslky byli letos hned ti pedkolci (Linda, Kaka, imon), kte ale zvldli cel tbor podobn jako ostatn Trpaslci, z nich vtina byla na tboe vbec poprv, s pehledem. Venango trojiky ve sloen Vetern-Borec-Trpaslk fungovaly bezchybn cel tbor a star dti rdy poradily mladm, kdy si nevdly rady.

  Po odjezdu Trpaslk a sti Borc a Vetern vyrazil zbytek tbora na puky. Borci s Kidem, Klrou a Petrkem jeli vlkem z Obratan do Jindichova Hradce a prvn noc pespali v Teboni. Veterni s Jirkou a Lendulkou jeli pes Tn nad Vltavou do eskch Budjovic. Oba oddly se druh den sely v kempu v Sobslavi a tet den puku jely spolen pes Borkovick blata a rybnk Ryt zpt do tbora. Puky se odehrvaly za tropickch veder a proto jejich trasa vedla pes poledne kolem rybnka, kde se dalo trochu ochladit, odpoinout a pekat nejvt vedra.

  Tbor jsme zakonili ve stedu po nvratu z puk slavnostnm tborkem. tvrten dopoledne patilo balen a klidu tbora. V jednu hodinu jsme na kolech dojeli do Chnova na nmst do restaurace na obd a pak u zbvala jen cesta vlakem dom do Prahy.

Lendulka  


WEB design: © VENANGO