OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
ZDT Bubkov 2008
23. nora - 1. bezna 2008

Vechny fotky

  Podobn jako loni jsme odjdli na zimn lyask tbor za tepla a slunka. Zima se do t doby projevila v Praze jen jednou - na zatku ledna - a na konci nora panovalo krsn jarn poas s teplotami kolem 10C. Bohuel ani po pjezdu autobusu do Krkono jsme nezahldli kousek snhu, vechny kopce byly hol.

Ped penzionem   idi linkovho autobusu, kterm jsme jeli, ns vysadil na konci Vrchlab, abychom cestu do naeho penzionu mli co nejkrat. Vechny batohy a lye jsme peskldali do Pavlovy irafy a vydali se pky vzhru do kopce. Penzion Ran byl erstv po pestavb, take zvenku jet nic moc, ale vnitek ns pjemn pekvapil - ekaly na ns pkn vybaven a tuln pokoje.

  Po zabydlen jsme se vydali prozkoumat blzkou sjezdovku Bubkov a tam jsme natst touen snh nali. Lesem jsme seli a k doln stanici lanovky. Po veei Jirka zahjil zimn tbor a zahrli jsme si pr her na seznmen.

Na sjezdovce s nejmenmi   Nedln rno ns pivtalo slunkem a tak jsme se rychle vydali na svah. Boty a lye menm dtem vzal Pavel autem, dole u lanovky jsme koupili permice, obuli jsme lyky a lye a vyjeli tysedakou nahoru. Rozdlili jsme se do drustev: zatenci zstali s Jirkou a Vlakou v lyask kolice, Pavel s Bohoukem a Lendulkou jezdili na Bubkov se tymi pokroilejmi a ostatn jeli prozkoumat s Kidem a Jarkou vedlej sjezdovky na al. Slunko plilo jako div a tak vem bylo dost teplo.

  Zato v pondl nm poas ukzalo i odvrcenou tv - po dest hodin zaalo pret a kolem pl jedenct jsme se vichni vrtili do penzionu, abychom nebyli pln promoen. Po obd na ns ekal vlet do Vrchlab. Na nmst jsme si dali rozchod a kad si koupil njakou tu sladkost. Zpt jsme se vraceli kolem Krkonoskho muzea s krsnm devnm Krakonoem a za nmstm jsme se vyfotili s na sjezdovkou viditelnou v dlce. Dom u byla cesta o nco del ne do msta, protoe vedla pod do kopce, ale i mal Matsek to zvldl na jedniku.

Veern hry   V ter jsme strvili na sjezdovce cel den, samozejm vyjma obda a polednho klidu. Abychom nemuseli nosit lye do chaty na obd, domluvili jsme se s vlekai a nechvali lye pes poledn pauzu u doln stanice pomy. Veer jsme soutili po tmech v lechtn Jarky, v provlkn provzku, ve skldn slov, foukan a v Kimov he.

  Ve stedu odpoledne jsme se museli rozlouit s Vlakou a s Jirkou, kte se museli vrtit do prce a tak s Michalem, kter nastydl. Vedoucovsk tm ale podpoil Petr, kter si odskoil na ti dny z ernho Dolu. Veer jsme mli besedu se lenem horsk sluby, majitelem naeho penzionu. Probrali jsme si nebezpe hor a podvali se na videu na zvody len horskch slueb a na praktick ukzky jejich innosti. Tak jsme si prohldli nezbytn pomcky - maky, cepn nebo skialpov lye.

V Herlkovicch na alsk   tvrtek byl n pedposledn den na lych, take jsme piln trnovali, jak to v rozmklm jarnm snhu lo. Poas nm natst zase plo, stdav svtilo slunko a bylo celkem teplo. Jedin nevhoda teplho poas bylo zeteln tn snhu na sjezdovkch. Sjezdovky v Herlkovicch na tom byly relativn dobe, ale snh na Bubkov se nm ztrcel ped oima. Tak pechod z Bubkova na vedlej sjezdovky u byl mon pouze pky a nikoli na lych jako v pondl. Natst se o vechny sjezdovky staraly rolby, take rno byly svahy hezky upraven.

  V ptek dopoledne ns ekalo vyvrcholen lyaskho vcviku - zvody ve slalomu. Vechny dti dostaly startovn sla a musely projet stanovenou trasu mezi brankami. Soutilo se dvoukolov - potal se lep as a protoe nikdo neminul dnou branku, nikomu se nepipotvaly trestn vteiny. Slalom si nakonec projeli i vichni vedouc jak na lych (Petr, Pavel, Lendulka, Jarka), tak na snowboardu (Kid, Bohouek). Odpoledne se rozprelo a tak jsme strvili odpoledne hranm pingpongu a ncvikem na veern finle soute ve Twisteru. Nkter boje trvaly opravdu dlouho a o vtzovi nakonec asto rozhodovalo vyerpn soupee. Ve finle se utkaly Klrka s Majdou a vtzem celho turnaje se stala Klrka. Po Twisteru jsme rozdali dtem diplomy a odmny za tern vceboj.

Vichni zvodnci   V sobotu po sndani jsme vyhlsili vsledky soute ve slalomu a kad astnk dostal diplom s fotkou a se svm umstnm. Pak jsme zabalili posledn obleen a vci do batoh a nakonec lye. Vechna zavazadla naloil Pavel do auta a odvezl je do Vrchlab na autobusov ndra. Ostatn v chat uklidili, vyfasovali svainu a pak je po dvou skupinkch Pavel odvezl do Vrchlab. Plnovali jsme jt pky, ale lilo jako z konve, take jsme nakonec zvolili su variantu. Ve Vrchlab jsme nasedli do autobusu a podku jsme dojeli do Prahy na ern Most, kde jsme dti pedali rodim.

Lendulka  


WEB design: © VENANGO