OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
LDT Venango 2008
30.6. - (13.) 18.7.2008

Vechny fotky z tbora

   Jubilejn patnct tbor Venango zanal ji 30. ervna, ale podle poas na zatku bylo lto Celotborov fotov plnm proudu. V pondl po pjezdu mli Veterni netradin npl - museli si toti postavit svoje stany. Dky rekordnmu potu pihlench dt jsme museli nechat pidlat nov stany, abychom se vichni veli; take jich bylo celkem 30. I velrybu jsme mli zbrusu novou - starou ndr na vodu v umvrkch nahradil nov barel i s novou konstrukc.

  Protoe bylo teplo, hned druh den jsme vyzkoueli vodu v obou blzkch rybncch - v Chotinch i v Maovicch. Veer jsme spolenmi silami pipravili zahajovac tbork, kter ml tu est zaplit Rybika coby nov posila vedoucovskho tmu. Bhem tborku jsme se pesunuli do djit celotborov hry - do mexickho Xapatanu. Pi non bojovce jsme kad nali amulet na ochranu ped mstnmi bostvy. Rno jsme si li prohldnout ob kaktus, kter stl na louce nad tborem a objevili jsme u nj zprvu hovoc o pokladu. Abychom ho zskali, museli jsme splnit po tmech 10 kol. Hned prvnm kolem byl prchod zkmi zasypanmi a zatopenmi tunely. Protoe bylo teplo, tak obasn namoen pi pekonvn prlez nevadilo.

Po sbrn borvek  Jednou rno zavtali do tbora dva opil mexiknci v ponech a sombrerech, kte se zjevn celou noc posilovali Tequilou. Byli ale ptelt a prozradili nm, e Tequila ns ochrn ped nebezpenm hmyzem, kter ns me napadnout v bain, kterou musme pejt. Nenechali jsme se dlouho pobzet a kad se radi na ochranu napil. Cel tm musel pekonat zrdnou bainu jen za pomoci 8 prknek - lenov tmu mohly stt pouze na prknkch a byly dovoleny maximln dva "pelapy". Pi tetm se tm utopil v bain a etapku tak nesplnil.

  Ji bhem prvnch dn se rozhoel spor mezi Trpaslky a Veterny o pomalovan stl v jdeln. Tento spor se nakonec dostal ped nestrannho soudce Pavla, kter za mohutnho zjmu veejnosti vyslechl argumenty obou stran a nakonec velmi moude rozhodl tak, e si ob strany myslely, e vyhrly. Pestoe borvek se neurodilo v blzkch lesch tolik jako v jinch letech, povedlo se vem nasbrat alespo jeden poadovan hrneek a tak na letonm jdelnku nechybly tolik milovan borvkov knedlky.

Vaen kouzelnho lektvaru  Jednm z dalch kol v rmci celotborovky bylo uvaen kouzelnho lektvaru ze speciln smsi bylin. Jednotliv tmy si pipravily ohnit, nanosily si devo a hlavn museli nasbrat vechny psady dle seznamu. Nejvtm okem bylo pro vtinu dt najt modnovou iku, ale vem se to nakonec povedlo. Pipraven ohnit jsme vyuili tak k opeen but.

  Slavnostn tbork jsme se rozhodli uspodat na louce nad tborem, aby ml Vladna dostatek prostoru pro opravdu velkou hranici. Tbork se mlem nekonal, protoe zaalo pret, ale kolem dest pestalo a tak jsme mohli zasednout kolem krsnho jubilejnho 15. slavnostnho tborku. Nejdv Jirka udlil hvzdy za pt ast - Tomkovi, Viktorce, Martinovi, Lukovi, Michalovi, Movi a Majd. Pak pili na adu dva nov erifov - La a David a na zvr jako vyvrcholen slavnostnho tborku Jirka jmenoval novho Marla Petrka.

Marl PetrK  V dalm tdnu nechybl na programu tradin celodenn p vlet s vaenm obda a nechybla ani non bojovka pro vedouc, na kterou se dti pipravovaly opravdu peliv. Rzn kostmy, pomalovan tve a pipraven scnky nahnaly vedoucm hodn strachu, ale staten proli vichni: Denn bojovku po barevnch fborcch naopak musely projt dti a ekaly je zludn otzky a hdanky z eskch veernk. Vydali jsme se tak do nov rekonstruovan Chnovsk jeskyn, kterou jsme opoutli nouzovm vchodem.

  Vech trnct tm nakonec zvldlo s rznmi spchy vech 10 etapek nutnch pro zskn pokladu: prlez tunelem, lov, prchod bainou, kouzeln lektvar, zchrana zrannho, transport vody dungl, prchod mlhou, trnctiboj, jzda na koni, vlenk Xapatanu. Zvren tbork se kvli deti odehrl v tpku - byl to velmi "tuliv" tbork, protoe pecejen 53 lid se do tpka vtsnalo jen taktak. V komorn atmosfe v tpku dostali vtzov rznch sout diplomy a v zvru veera jsme u obho kaktusu na louce dostali kad mal iv kaktusek - jako odmnu za snahu pi plnn kol a na pamtku na LDT Venango 2008.

Lendulka  


WEB design: © VENANGO