OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
LDT Venango 2010

Prohlet vechny fotky | Sthnout vechny fotky
  Pilo pondl 5. revence a s nm oilo i tboit, pijely dti. A letn tbor nm zaal.

  Dti, dti a zase dti. Star i nov tve v nkterch och radost, e jsou po roce zpt na na louce, v nkterch oekvn co se vlastn na neznmm mst bude dt. A, e se toho dlo. Za cel moje psoben jako vedoucho si nepamatuju tak pkn poas, kdy bylo nejlep strvit njak as u vody nebo v chldku v lese hrami. Nepamatuji tak nabit program vemi monmi akcemi, hrami a celotborovm pbhem a doprovodnmi koly. Tak nabit, e my jako nejmlad oddl jsme vyrazili v tom vedru jen tikrt na kolo.

  Tborov hra zaala hned v den pjezdu. Dostali jsme zprvu, e potebujeme zskat amulet, kter ns provede celm tborem a ochrn ns ped nstrahami naeho putovn. Napnut z toho do eho se vrhme, vyrazili jsme do tmy lesa, vstc neznmmu abychom zskali amulet. Proli jsme lesem, v nejmladm oddle jsme se rozdlili na tetiny a s jednou partou el Rybika, jednou Podpora a s jednou j, aby se nai nejmlad v lese nebli a byli pipraveni na to, a budou star a pjdou do lesa bez ns, teba po dvou nebo i, v ppad tch nejstarch, po jednom. Dal cesta lesem je zahalena tajemstvm, kter zn jen ten, kdo zskal amulet. Na nm stlo "Odysseia" a na koenm amuletu byla zobrazena eck lo. Nevdli jsme, co se dje a do eho jdeme. Protoe bylo ji pozd, rozhodli jsme se pro tento den ji zalehnout a dospat se rna, kdy jsme doufali, e se dozvme nco vce o tom, co ns ek. A ekalo. Rno jsme se prostednictvm divadelnho vyprvn, kter ns doprovzelo cel tbor, opravdu nco dozvdli. Leeli jsme na bezch u padlho msta Trja. Unaven z dlouh vlky a nronch boj ns ekala cesta dom na Ithaku, kde na ns ekala vrn manelka Penelopa. V ki krle Odysseia jsme se pustili do dobrodrustv jeho dlouh cesty pln nstrah a pekvapen.

  V prvn etap na dlouh cesty jsme si rozhnvali vldce mo Poseidna tm, e jsme jeho synovi kyklopovi Polyfnovi vypchli oko po t, co ns uvznil ve sv jeskyni. A kolem ns, nmonk, bylo obra oslepit. Nsledoval tk z jeskyn, kdy pivzni pod ovcemi jsme se dostali ven ze spr oslepenho kyklopa. Etapa tku byla lanov a provazov drha s rznmi pavuinami mezi stromy, kladkou a nutnou dvkou spoluprce mezi trojic Trpaslk, Borec, Vetern, kte si museli vzjemn pomhat, aby se tk zdail. V horkch dnech nsledovaly vodn etapy jako stavba flotily nebo souboj s Krakenem, kterho jsme na sv plavb museli pemoci. Hra opt probhala ve trojikch, ale to u vm dti jist rdy povd, jak kter etapa konkrtn probhala. Propluli jsme kolem Sirn, kter ns pitahovaly svm luznm zpvem a kolem pibliujcch se skal a dalch nstrah. Celou dobu se nm vracelo divadlko, kde se odehrlo st z Odysseiova putovn. Cesta pak byla zavrena prostelenm 12 seker ji doma na Itace. Kdy se podailo pouze jednomu z ns prostelit vech dvanct seker. Honzovi z nejstarho oddlu.

  Cel tbor byl pln her. Hrli jsme jak tradin hry, tak i nov. Motlky a vlajkovanou, rzn hry v lese jako pechod na dvou lanech zavench nad sebou. Rzn budovn domek a sdel pro zvata. Vyezvali jsme lod z kry. Chodili za koupnm s nafukovakami. Vyrazili jsme na kolo za zmrzlinou. Przkum nov cesty do nedalekho Chnova. Kreslen na ob pltna o rozmrech 2 krt 2.5 metru. Ukzali jsme si nkter tborov dovednosti. Hrli jsme si na louce. Uspodali trpasli olympidu, kde se skkalo v pytlch, hzeli si balonky s vodou a prohrl ten, komu prasknul, sestelovala se pyramida z kelmk a mnoho dalch discipln zavrench pokreslenm m a Rybiky. kolem teamu trpaslk bylo pokreslit co nejvt plochu na ns, dosplch obtech. Tak jsme ovili nae znalosti ovldn kola pi jzd zrunosti a mnoh dal.

  Nejstar oddl se krom celotborov hry a rznch akc pro dosplej dti, jako jsou teba paerci v nonm lese a dal senzan hry, vnovali poznvn jinch ech ze svho kola pi vletech do Chnova, do Tbora, na Blank a Planou a tradin Anglick etap nebo vletu k velk ece. Zavrenm tbora je pro n puk, pi kterm se za ti dny na kole dostanou mnohem dl ke krsnm eskm Budjovicm, k Hlubok, Teboni, Sobslavi a navtv spoustu zajmavch mst a proij hodn skvlch, netradinch, zitk, na kter se nezapomn cel ivot. Alespo j to tak mm.

  Pes tbor se hodn s dtmi zpvalo, kdy Paflikova a m kytara vala a daleko za tbor a nauen psniky jsme pak zpvali u tbork, z kterch bohuel kvli deti, vypadnul pln ten zvren. Atmosfru tborovho ohn jsem popisoval loni a nebudu se do toho ji poutt. Zitek je to nepopsateln. Nic jinho s takovou atmosfrou neznm. A kdy jsme se prkrt vyspali, zahrli si njak ty hry a poas se s nmi rozlouilo detm, bylo u as balit a zat se tit na dal akce.

Vladna  


WEB design: © VENANGO