OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
LDT Venango 2011

Prohlet vechny fotky | Sthnout vechny fotky

  Prvn trnctidenn tbor Venango se nesl ve znamen stle se mncho poas. Zaili jsme slunko, byli jsme se nkolikrt koupat, ale neminuly ns ani det ani vydatn bouky. Cel tbor vetn vech dt ale bez problm pekonal nepze poas, vdy co bychom to byli za lovce mamut, kdyby ns dokzala rozhodit kdejak bouka.

Na lovu mamut  Lovci mamut se z ns stali hned prvn den v noci po pjezdu, kdy jsme si z non bojovky pinesli amulety s obrzkem mamuta. Mamut jsme za tbor ulovili hned nkolik zaali jsme ulovenm ivho ve skoro skuten velikosti. Jak se takov iv mamut lov, nm ukzali domorod soused. Lovili jsme tak men zvata pi jedn lesn he tygra, zajce a mouchu.

  Abychom peili, museli jsme si po tlupch vyrobit otpy. Vzcn pazourky na jejich ost se na naem zem nevyskytovaly, ale koupili jsme je od potulnch obchodnk vmnou za nae vrobky hlinn korlky, lodiky a rzn ze deva vyezan nstroje. Vedouc kupc Chytr lika a jej dva pomocnci mli v nabdce tak kovov plty na vrobu pec a obil a mouku na placky.

  Natrnovali jsme tak pevoz lena tlupy na primitivnm voru pes rybnk. Brnily nm v tom rzn drav ryby, ale navzdory jejich snahm tlupy potopit peili vichni bez hony. V dal etap jsme lovili mamuta horskho vyskytoval se v rzn vce horolezeck stny a kdo kam dolezl, tak velkho mamuta ulovil.

Nstnky  ivit se sbrem rznch plodin, kdy zrovna nebyl na blzku dn mamut k uloven, tak nebylo jednoduch. Pokusnm ochutnnm neznmch sms se otrvil nejeden len tlupy, ale natst se obas dala najt i iv voda, kterou byl postien opt oiven.

  Jak jsme postupovali plnnm dalch a dalch etap, pibvaly tak dlky skldaky na nstnkch jednotlivch tlup. Clem celotborov hry toti nebylo nic jinho ne ulovit mamuta tedy nasbrat co nejvce dlk skldaky, aby tlupy sloili svho mamuta na obrzku. Vech 8 tlup Huha, Ogo, UhakaLumbu, Huga Haba, BongoBongo, Riga Haba, Pigi a HutanTutan si pomoc otp ulovilo jednu veei kdo zashl otpem barevn cl s butem, ten si but pot opekl na ohni.

vlastn pece  Z vlastnorun namlet mouky, kterou tlupy vyrobily mletm koupen penice, si tlupy zpracovaly s vodou tsto na placky, kter pekly v pecch. Cel louka pod jdelnou se toti zmnila na velkou kuchyni, kde si tlupy vystavli svoje vlastn pece. Po spnm penosu ohn se z pec zaalo kouit a u se mohly pci penin placky. Nezstalo ale jen u placek, pece mly velk spch a tak druh den u nkolika z nich vznikly mal ajovny.

  Coby lovci mamut jsme oslavili tak Vnoce. Napekli jsme si cukrov, vyrobili rzn vnon ozdoby na stromek a vyrbli jsme tak rzn drky kamardm pod stromeek. Na vrobu drk i rznch nstroj denn poteby lovc mamut jsme vyhradili jeden kout u kuchyn, kde se ve volnch chvlch stle vyezvalo. Veer za tmy u krsn ozdobenho stromeku jsme si zazpvali koledu a pak se u rozdvaly dreky. Vlastnorun vyroben, nakreslen i vyezan dreky udlaly velkou radost vem obdarovanm.

na kole  Samozejmou soust tborovho dn jsou vlety na kole. Veterni byli mimo jin na Kozm hrdku, vyjeli tak na celodenn vlet na Blank. Borci se vydali do rezervace hub Lun, ale na hrzi stejnojmennho rybnka zrovna nerostly dn vzcn druhy. Borci se vydali tak na vpravu za velbloudy a za odmnu za prudk kopec do vesnice se vichni na velbloudu svezli. Trpaslci dojeli na kolech na zmrzlinu do Chnova a nechybl tradin vlet za paky.

  Slavnostn tbork zapaloval Pavel a na programu bylo mimo jin pedvn 6 hvzd: Kiki, Lind, Jindrovi,Filipovi, Gabe a Me. Do rady starch letos pibyl Majkl a Tom, kte se stali erify. Po skonen tborku opt po roce rada starch zasedla i se svmi dvma novmi leny.

  Trpaslci se na jednu noc vydali pespat na ran. Uili si vlastn tbork s oblbenmi psnikami a pak si rozloili karimatky a spacky na verand rane. Borci zase penocovali v teepee, kde pedtm mli tak vlastn ohnek s psnikami. Nechybla ani non bojovka pro vedouc, kdy si dti pipravily dn strac scnky a daly vedoucm co proto. I dal tradin i nov hry nechybly na programu vlajkovan, revoluce, vybjen, baribol

  Nvtva Chnovsk jeskyn byla letos okoenna bjenou atrakc desetimetrovou houpakou, na kter se nakonec zhoupli pln vichni. Za absolvovn houpaky kad dostal lztko a Borec Jakub se dokonce pi zhoupnut trefil mem do koe a byl tak jedin, komu se to z Venanga podailo.

Trpaslci Borci Veterni
  Posledn tborov veer nm nae skvl kuchaky uspodaly nefalovanou mamut hostinu jako odmnu za vechny strasti, kterm jsme coby lovci mamut byli vystaveni. Po hostin ns ekal zvren tbork, kter byl letos kvli vtru a ltajcm jiskrm celkem dobrodrun. Ale vechny diplomy za oddlov soute byly v podku pedny a Jirka nakonec slavnostn uzavel nae dvoutdenn mamut putovn.

  Tbor s lovci mamut nemohl skonit jinak ne ulovenm poslednho mamuta kad lovec si z tbora odvezl svho vlastnho po zvrenm tborku ns toti ekala posledn non cesta lesem, na jejm konci ekala odmna v podob krsnho mamuta.

  Take nashledanou se vemi na dalm tboe za rok!

Lendulka  


WEB design: © VENANGO