OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
LDT Venango 2013

Prohlet vechny fotky | Sthnout vechny fotky

  Leton ppravy tbora byly docela okoenn. Zpotku ervna pily do eska det a povodn, ale natst se poas umoudilo a leton tbor mohl probhnout a bhem nj bylo krsn sluneno.

  I kdy ta voda by nebyla zas tak na kodu. Ihned po pjezdu ns toti pivtala parta pirt se svoj lod a dala ns, abychom jim jako nov posdka pomohli doplout pro poklad. Oni sami ve tyech, v ele s vn "opilm", Kapitnem Kidem toho nebyli schopni. Nebylo to ovem tak, e jsme hned vypluli. Nejdve bylo teba si na moe a na lo opatit "Posvtn medailon". Ten nm kapitn s Hugem a papoukem Jackem vydal pot, co jsme si pro nj v noci za nm doli. Pirti si ns zkoueli z dovednost a chytrosti, take ns bojovkami vyzkoueli, bylo teba si vyzkouet, jak jsme schopni chodit o devn noze, atd.. Poteba byla tak naplnit lo zsobami vody nebo kdy kapitnovi doel Rum a pestal z toho i mluvit, bylo teba navait zsoby. K tomu jsme dostali jsme od kapitna recept a kad musel navait lhev "Rumu" dle pesn danch ingredienc, ale musel ho okoenit i svmi.

  I mezitm jsme si ovem uvali klasickch tborovch dn a radovnek. Uili jsme se tborovm dovednostem, orientaci, ale i jsme si hrli na louce nebo v lese rzn hry. Oblben byla opt nap. vlajkovan, tak jsme ji letos vyzkoueli i v non podob, stejn jako jsme zahrli Paerky, a zvrem tbora probhl klasick Nebojsa.

  Zpotku, kdy louka byla jet od pval vody lehce mkk - ili dost pln bahna, nm odvlivci pedvedli, e i toho se d vyut, aneb jsme v podn Kji, Maky, Adama a Majkla vidli po pr letech "Bahky". Vyreli jsme tak na vlety na kolech za zmrzlinou do Chnova, na ten, atd.. Veterni si uili i celodenn vlet na Blank a ti mn zdatn z nich zakotvili ji v plce na elmberku. Trpaslci si za cl celodennho vletu vybrali Tbor, kde navtvili Borci si uili velk vlet .

  Nechybla ani troka adrenalinov zbavy. Nejdv v podob dobvn ciz lod jsme si vyzkoueli osmimetrovou horolezeckou stnu a pozdji pro ns u Chnovsk jeskyn pipravili velkou desetimetrovou lanovou houpaku. Tak jsme se podvali na vstavu k vro 150 let objeven jeskyn. Samozejmost v tborovm dn jsou tborky. U slavnostnho tborku byl pasovn nov marl Kja.

  Po vyplut bylo teba jet nalovit zsoby jdla, take jsme porznu lovili ryby z moe, svdli na moi tak bitvy. Peci jen jsme potkali i dal pirty. Bitvu jsme zvldli a v zvru jsme se dostali na ten sprvn ostrov s pokladem. Jeliko dle mapy to vypadalo, e meme jt asi do 3 smr, rozdlili jsme se a kad zkusil svj smr. Pekvapen byli vichni, vechny smry byly sprvn a tak si vichni po dlouhch ppravch a plavb, povsili na krk svj podl z pokladu.

  U zvrenho tborku pot kapitn Kid kadho z ns pasoval na hodnost, kterou jsme si bhem plavby vyslouili. Nkte z ns jsou tedy kormidelnci, jin 1.dstojnci a nkte dokonce kapitni, take nae parta pirt me rozit svoj flotilu. Kad tedy nakonec odjel s dekretem o sv hodnosti, co bylo tak vidt na medailonu, a st svho pokladu. Tme se na Venango 2014

Kid  


WEB design: © VENANGO