OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
Odměňujeme pravidelné účastníky víkendových akcí a táborů aneb Hvězdy, Šerifové a Maršálové

   Děti, které se zúčastní našich akcí víckrát, za to získávají různá ocenění. Pokud s námi půjdou na více než polovinu víkendových akcí za školní rok, dostanou na letním táboře zvláštní odměnu.

Ti, kteří s námi byli na pěti letních nebo zimních táborech (účasti za obojí se sčítají; minimální délka pobytu na započtení účasti na letním táboře jsou dvě služby), obdrží na letním táboře u slavnostního táboráku Hvězdu. Pokud se zúčastní dalších pěti letních nebo zimních táborů (celkem tedy deseti letních a zimních táborů), stanou se Šerify Venanga. Tento titul (jako všechny ostatní) se uděluje na letním táboře slavnostním předáním znaku Šerifa. Nejvyšší možný titul je Maršál Venanga a získá ho ten, který byl na deseti letních táborech Venanga. Maršálem se však nestává automaticky - musí napsat žádost a doručit ji Radě starších, která se skládá z vedoucích, Šerifů a Maršálů. Pokud Rada žádost vyslyší, je žadatel u slavnostního táboráku jmenován Maršálem. Jezdí-li někdo pouze na letní tábory, stane se na svém desátém táboře Venango zároveň Šerifem a Maršálem (pokud ho Rada jmenuje). Slavnostním jmenováním Šerifem nebo Maršálem získává dotyčný určitá práva, výhody a povinnosti. Neplní-li však své povinnosti, nemá nárok na výhody a Rada starších má právo mu odejmout titul Maršál nebo Šerif.

Práva Šerifa: nosit znak Šerifa; používat táborovou mačetu; přednostní právo na vydání jídla na táboře

Povinnosti Šerifa: podílet se na stavění a bourání tábora; účastnit se zasedání Rady

Práva Maršála: nosit znak Maršála; používat po celý rok táborové vybavení (se souhlasem Rady); kdykoli přijet na tábor na návštěvu; účastnit se speciálních akcí

Povinnosti Maršála: aktivně se účastnit přípravy, chodu, stavění a bourání tábora; aktivně se podílet na přípravě a realizaci víkendových akcí; přispívat k rozkvětu a rozvoji Venanga; účastnit se jednání Rady starších.


WEB design: © VENANGO